czwartek, 17 stycznia 2013

Doacje 6.2 PO KL woj. lubelskie 2013

Dotacja w ramach działania 6.2 PO KL
Potrzebujesz pomocy w napisaniu dotacji? Twoim zadaniem będzie zaplanowanie wydatków i złożenie wniosku. Skontaktuj się z Fundacją Inkubator Przedsiębiorczości UMCS w Lublinie. www.inkubator.biz.pl lub bezpośrednio  na adres: piotr.niziol@gmail.com, 883 908 222 

„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Maksymalna kwota, jaką można otrzymać korzystając z tego działania to 40 tys. zł.


Głównym celem Działania jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wsparcie jest realizowane przez wyłonione w drodze konkursu instytucje (projektodawców), które są odpowiedzialne za realizację projektów skierowanych do osób chcących założyć działalność gospodarczą.

Kto może się ubiegać o dotacje?

O pomoc mogą występować osoby fizyczne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, za wyjątkiem tych osób, które w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:
nie posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej,
nie były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową).

W woj.  Lubelskim rozpoczynają się kolejne konkursy na rok 2013.
Osoby zainteresowane pomocą w napisaniu projektu mogą się zwrócić do Fundacji Inkubator Przedsiębiorczości UMCS www.inkubator.biz.pl lub bezpośrednio  na adres: piotr.niziol@gmail.com, 883 908 222 
Szczegółowe informacje na stronach poszczególnych projektów:

Link do pliku:
http://www.um.bip.lublin.pl/upload/pliki/Zal.Nr_1_-_Lista_rankingowa_6.2_-_I_runda.pdf


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz