poniedziałek, 21 stycznia 2013

Becikowe w Lublinie

Co to jest becikowe?

To jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, wypłacana rodzicom jednorazowo w wysokości 1000 zł. Przysługuje wszystkim rodzicom, niezależnie od wysokości dochodów.
„Becikowe”, tak jak inne świadczenia rodzinne, jest wolne od podatku dochodowego.
Nie przysługuje jednak, jeżeli świadczenie z tytułu urodzenia dziecka przyznano rodzinie za granicą. (chyba, że przepisy lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.)

Kto może wystąpić o przyznanie becikowego?

 • Matka lub ojciec dziecka
 • opiekun prawny dziecka
 • opiekun faktyczny dziecka

Jaki jest termin złożenia wniosku?

Wniosek o wypłatę zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego -  w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Gdzie składa się wniosek o przyznanie becikowego?

W miejscu zamieszkania rodziców, lub jednego z nich. W przypadku, gdy adres zamieszkania różni się od adresu zameldowania – ośrodek wypłacający świadczenie rodzicom zawiadomi o tym ośrodek właściwy dla ich miejsca zameldowania.
Miejscem składania wniosków dla rodziców mieszkających w Lublinie jest:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Świadczenia rodzinne
ul. Zemborzycka 88-92
20-445 Lublin
tel: 81 466 53 80

przyjęcia interesantów:
poniedziałek : 10 – 17 , wtorek – piątek 8 – 15

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

POBIERZ wzór wniosku

 • Do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o zapomogę
 •     Ksero aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu) i PESEL dziecka po jego otrzymaniu
 •     Zaświadczenie lekarskie lub od położnej potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (Dz.U. z 2010 r. Nr 183 poz. 1234)

POBIERZ wzór zaświadczenia lekarskiego 

 •     Przedstawiciel ustawowy nieletniej matki dziecka do wniosku dołącza odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka.
 •     W przypadku opiekuna prawnego - xero orzeczenia sądu ustanawiające opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) 

"Dodatkowe" becikowe

Jest to dodatek w wysokości 1000 złotych wypłacany z tytułu urodzenia dziecka  oprócz świadczenia podstawowego - „zwykłego” becikowego. Przysługuje rodzinom, których dochód nie przekracza 504 zł na osobę, i które mają przyznany zasiłek rodzinny.

czwartek, 17 stycznia 2013

Doacje 6.2 PO KL woj. lubelskie 2013

Dotacja w ramach działania 6.2 PO KL
Potrzebujesz pomocy w napisaniu dotacji? Twoim zadaniem będzie zaplanowanie wydatków i złożenie wniosku. Skontaktuj się z Fundacją Inkubator Przedsiębiorczości UMCS w Lublinie. www.inkubator.biz.pl lub bezpośrednio  na adres: piotr.niziol@gmail.com, 883 908 222 

„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Maksymalna kwota, jaką można otrzymać korzystając z tego działania to 40 tys. zł.


Głównym celem Działania jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wsparcie jest realizowane przez wyłonione w drodze konkursu instytucje (projektodawców), które są odpowiedzialne za realizację projektów skierowanych do osób chcących założyć działalność gospodarczą.

Kto może się ubiegać o dotacje?

O pomoc mogą występować osoby fizyczne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, za wyjątkiem tych osób, które w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:
nie posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej,
nie były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową).

W woj.  Lubelskim rozpoczynają się kolejne konkursy na rok 2013.
Osoby zainteresowane pomocą w napisaniu projektu mogą się zwrócić do Fundacji Inkubator Przedsiębiorczości UMCS www.inkubator.biz.pl lub bezpośrednio  na adres: piotr.niziol@gmail.com, 883 908 222 
Szczegółowe informacje na stronach poszczególnych projektów:

Link do pliku:
http://www.um.bip.lublin.pl/upload/pliki/Zal.Nr_1_-_Lista_rankingowa_6.2_-_I_runda.pdf


niedziela, 26 lutego 2012

Ile płacisz za prąd?

Rachunki za prąd z miesiąca na miesiąc są coraz wyższe? Poszukaj źródeł oszczędności!
Biorąc pod uwagę ostatnią dekadę, zużycie energii elektrycznej w przeciętnym gospodarstwie domowym w Polsce wzrosło o 40%. Powód jest prosty – ilość urządzeń elektrycznych w domu znacznie wzrosła i, niestety, nie pomógł tutaj fakt, że nowoczesne urządzenia zużywają coraz mniej prądu. Co możemy zrobić, aby lepiej gospodarować energią i tym samym naszymi pieniędzmi, a przy okazji odciążyć mocno już zanieczyszczone środowisko naturalne?

Uczynić możemy wiele. Zacznijmy od kilku wstępnych uwag. Obecnie powszechnie stosowaną jednostką zużycia energii elektrycznej jest kilowatogodzina [kWh]. kWh odpowiada ilości energii, jaką zużywa przez godzinę urządzenie o mocy 1000 watów, czyli jednego kilowata. W tej też jednostce rozliczane jest zużycie energii elektrycznej.Wykres nr 1: Struktura zużycia prądu w polskiej gospodarce
Źródło: Opracowanie własne, ciekawnik.pl


 Ile kosztuje kilowatogodzina? W Polsce 1 kWh w przypadku standardowej taryfy kosztuje 0,55 PLN. W skład tej kwoty wchodzi koszt energii elektrycznej (0,24 PLN), opłata systemowa zmienna (0,09 PLN) oraz opłata sieciowa zmienna (0,22 PLN).

Przeciętne gospodarstwo domowe zużywa miesięcznie od kilkuset do kilku tysięcy (przy ogrzewaniu prądem dużego domu) kWh energii elektrycznej. W przeliczeniu rocznym zużycie prądu dla poszczególnych grup odbiorców wygląda następująco:
 • gospodarstwo jednoosobowe około 1900 kWh,
 • gospodarstwo dwuosobowe około 3100 kWh,
 • gospodarstwo trzyosobowe około 3500 kWh,
 • gospodarstwo czteroosobowe około 4500 kWh,
 • gospodarstwo pięcioosobowe około 5700 kWh.
  Wszystkie urządzenia elektryczne zasilane prądem zużywają określoną ilość prądu. Odpowiedź na pytanie jaką da nam informacja ujęta na tabliczce znamieniowej, która powinna znajdować się na każdym urządzeniu. W wielu przypadkach nie musimy daleko szukać, ponieważ informacja taka często bywa też podawana w widocznym miejscu na urządzeniu. Tak jest w przypadku odkurzaczy, czajników elektrycznych, suszarek i żelazek.
Wykres nr 2: Struktura zużycia prądu w przeciętnym gospodarstwie domowym w Polsce
Źródło: Opracowanie własne, dane elektro-infoMając już pewne pojęcie o zużyciu energii elektrycznej, prześledźmy zatem kilka przykładów z życia wziętych.

1. Odkurzacz

Używamy standardowego odkurzacza. Jego pobór mocy wynosi 1500W. Odkurzamy dom przez 20 minut co pięć dni. Rocznie odkurzanie zajmie nam zatem 24,3 godziny (h).

zużycie prądu: 1500W = 1,5 kW, czyli 24,3 h x 1,5 kW = 36,45 kWh
koszt: 36,45 kWh x 0,55 PLN = 20,05 PLN

2. Lodówka


 • przy zakupie lodówki warto wziąć pod uwagę jej energooszczędność. Mamy ułatwione zadanie, ponieważ producent tego typu urządzeń ma obowiązek oznaczyć swoje produkty tzw. etykietą energetyczną, na której widnieje klasa energetyczna danego urządzenia. Dla lodówek stosuje się obecnie 9 klas zaczynając od najbardziej energooszczędnej: A++, A+, A, B, C, D, E, F i G. To samo tyczy się zamrażarek, zmywarek czy też pralek.
 • lodówkę najlepiej ustawić z dala od źródeł ciepła (miejsce nasłonecznione, kaloryfer, kuchenka), ponieważ ogrzewane urządzenie musi zużyć więcej prądu, aby utrzymać odpowiednio niską temperaturę wewnętrzną.
 • pamiętajmy, że lodówka najmniej prądu zużywa przy zaprogramowanej temperaturze 4-7°C, a w przypadku zamrażarki minus 18°C. Obniżanie temperatury o kolejne stopnie nie zwiększa trwałości produktów, powoduje natomiast znaczny wzrost zużycia energii;
 • pamiętajmy o regularnym likwidowaniu oblodzenia lodówki. Kilkumilimetrowa warstwa szronu powoduje nawet dwukrotny wzrost zużycia energii elektrycznej.
Współczesne, energooszczędne lodówki (klasa A) pobierają 270-320 kWh. Starsze lub modele klasy B lub C zużywają rocznie aż do 500 kWh. Policzmy zatem koszt zużycia prądu dla dobrej klasy lodówki i jej gorszego odpowiednika.

koszt (1): 300 kWh x 0,55 PLN = 165 PLN
koszt (2): 500 kWh x 0,55 PLN = 275 PLN

wskazówki:

3. Czajnik elektryczny

Codziennie trzy razy gotujemy wodę w czajniku elektrycznym. Przeciętnie moc tego urządzenia to 1900-2100W a gotowanie wody trwa 3 minuty.

zużycie prądu: 2000W = 2kW; dziennie 9 minut, a rocznie 365 x 9 = 3285 minut = 54,75 godzin; 54,75 x 2kW = 105,5kWh
koszt: 105,5kWh x 0,55 PLN = 58,- PLN

4. Oświetlenie mieszkania

Do oświetlenia przykładowego mieszkania potrzebujemy osiem tradycyjnych żarówek 100 watowych i dwie 60 watowe. Dajmy na to, że przeciętnie korzystamy z oświetlenia 4 godziny dziennie.

zużycie prądu: 8 x 100W + 2 x 60W = 920W = 0,92 kWh; 4 godziny x 0,92 kWh = 3,68 kWh (dziennie); 3,68 kWh x 365 = 1343 kWh
koszt: 1343 kWh x 0,55 PLN = 738,65 PLN

Jak widać oświetlenie mieszkania jest drogie. Gdy zależy nam na oszczędzaniu warto skorzystać z żarówek energooszczędnych, które zużywają 80% mniej energii niż zwykłe żarówki lub żarówek LED (ponad 90% mniej energii). Oznacza to, że, biorąc pod uwagę powyższy przykład, zapłacimy około 150 PLN lub w przypadku żarówek LED około 75 PLN. Więcej na temat żarówek energooszczędnych i żarówek LED można przeczytać w ciekawnikach: Żarówki energooszczędne - za i przeciw i Żarówki LED - za i przeciw.

5. Ogrzewanie elektryczne


W mieszkaniu mamy 5 grzejników. Z grubsza każdy z nich pobiera około 1200W. Korzystamy z nich w okresie grzewczym (około 120 dni), a dziennie włączamy je na trzy godziny.

zużycie prądu: 5 x 1200W = 6 kW, czyli 6kW x 3h x 120 dni = 2160kWh
koszt: 2160kWh x 0,55 PLN = 1188,- PLN

6. Odbiornik TV satelitarnej n-box

Wiele urządzeń RTV zużywa prąd mimo tego, że z nich w danej chwili nie korzystamy. Jest to tryb tzw. czuwania. Tryb czuwania występuje w większości urządzeń, które można sterować za pomocą pilota. Tak jest między innym z telewizorem, odtwarzaczem DVD, kinem domowym, wieżą HI-FI, etc. Sam n-box w trybie czuwania zużywa 29W w ciągu godziny!

zużycie prądu: 28W = 0,028 x 24 x 365 = 245,28kWh (tryb czuwania)

Niestety, wiele odbiorników TV satelitarnej i cyfrowej ma tą samą wadę. Najlepiej jest je zatem wyłączać całkowicie. Gdy nie ma odpowiedniego przycisku na obudowie należy je wyłączyć z zasilania. Jest to duże nieudogodnienie, ale i równie duże oszczędności. Niektóre osoby ratują się tzw. gniazdem sieciowym sterowanym pilotem. Do niego wpinają wszystkie swoje urządzenia RTV i idąc spać wyłączają je pilotem. Należy jednak pamiętać, że gniazdo sieciowe sterowane pilotem również pobiera prąd - wystarczy aby było podłączone do gniazdka. W trybie czuwania zużywa prąd od 3 do 6 wat na godzinę.

7. TV i monitor

Zużycie prądu w przypadku telewizorów i monitorów zależy w dużym stopniu od przekątnej ekranu i zastosowanej technologii. Poniżej kilka przykładów:

 • TV projekcyjny JVC HD-56G887 (56") - 193W [stan czuwania: 1W]
 • LCD TV Samsung LN-R3228W (32") - 117W [stan czuwania: 2W]
 • LCD TV Sharp LC-65D90U (65") - 584W [stan czuwania: 76W]
 • LCD TV Panasonic TH-50PV7P (50" i rozdzielczość 1366x768) - 246W [stan czuwania: 1W]
 • LCD TV Panasonic TH-50PY700 (50" i rozdzielczość 1920x1080) - 561W [stan czuwania: 1W]
 • CRT TV Sony KD-34XBR960 (34") - 193W [stan czuwania: 3W]
 • Plazma TV Panasonic TH-42PX60U (42") - 245W [stan czuwania: 1W]
 • Plazma TV Philips 42PF9631D (42") - 311W [stan czuwania: 1W]
 • monitor Samsung SynMaster 172T (17") - 40W [stan czuwania: 1W]
Według redakcji CNET przeciętne zużycie prądu na 1 cal2 dla telewizorów wynosi:
 • TV projekcyjny - 0,14W na cal2
 • LCD - 0,29W na cal2
 • Plazma - 0,34W na cal2
 • CRT - 0,34W na cal2

Biorąc pod uwagę stosunek rozmiaru do zużycia prądu, najlepiej wypadają telewizory projekcyjne a następnie LCD. Warto przed zakupem telewizora sprawdzić, ile energii pobiera, również w stanie czuwania.

Wyliczenia przeprowadźmy na TV LCD 32" Samsung LN-R3228W. Załóżmy przy tym, że dziennie jest on włączony przez 4 godziny, a przez pozostały czas znajduje się w trybie czuwania.

zużycie prądu: 117W = 0,117kW, czyli 0,117kW x 4h x 365 dni = 170,82 kWh (TV włączony); 2W = 0,002 kW, czyli 0,002 kW x 20h x 365 dni = 14,6kW (tryb czuwania); 14,6 kW + 170,82 kW = 185,42 kW
koszt: 185,42 kW x 0,55 PLN = 102 PLN

8. Pralka

Załóżmy, że korzystamy z pralki dwa razy w tygodniu (zatem w przeciągu roku wykonamy 104 prania). Przeciętna pralka klasy energetycznej A zużywa 0,95 kWh na pranie.

zużycie prądu: 0,95 kWh x 104 = 99 kWh
koszt: 99 kWh x 0,55 PLN = 54,45 PLN

Aby prać energooszczędnie, pranie warto wykonywać w możliwe niskich temperaturach, stosując odpowiednie do tego proszki i zapełniając bęben pralki w całości. Jak podają eksperci z PTPiREE, dwa prania z niepełnym ładunkiem powodują wzrost zużycia energii aż o 35%. Warto też skorzystać z zaprogramowanych trybów prania, takich jak np. ekologiczny lub ekonomiczny. Ponadto warto zastanowić się nad zmianą taryfy, o której szerzej w uwagach końcowych.

9. Inne urządzenia:

PlayStation 3 - 197 kWh
Xbox360 - 187 kWh
Przeciętny komputer PC + monitor - 78 kWh + 40 kWh
Router WiFi - 7 kWh
Laptop - 35 kWh

Uwagi końcowe:

Koszt zużywanej energii można zmniejszyć m.in. poprzez zmianę dostawcy energii elektrycznej (vide: kalkulator taryfowy) lub poprzez zmianę taryfy energii ze standardowej płaskiej opłaty na taryfę, która uwzględnia dwie strefy czasowe (między 13:30 - 15:30, a także 22:00 - 6:00). Polega to na zastosowaniu dwóch progów zużycia energii elektrycznej w strefie droższej ("dzień") i w strefie tańszej ("noc"). Przekroczenie progu w strefie tańszej powoduje obniżenie ceny energii elektrycznej w tej strefie. Jest to dobre rozwiązanie, kiedy z włączeniem różnych elektrycznych urządzeń (np. pralki, zmywarki do naczyń) możemy poczekać aż do danej strefy czasowej. Cena jednego 1 kWh w strefie dziennej wynosi około 0,55 PLN, a w strefie nocnej połowę mniej czyli 0,28 PLN. Warto się zatem zastanowić nad zmianą taryfy.
Miernik
Ciekawi, chcący dokonać dokładnych pomiarów zużycia energii elektrycznej przez urządzenia gospodarstwa domowego, mogą zaopatrzyć się w bardzo proste urządzenie - watomierz - znany również pod nazwą: miernik poboru energii elektrycznej. Koszt miernika domowego waha się między 80 a 170 PLN. Patrz zdjęcie po lewej stronie.

Podsumowując, świadomość ilości pobieranego prądu przez urządzenia elektryczne oraz umiejętne ich używanie pozwoli na obniżenie naszych rachunków za prąd nawet o 30%. W przypadku, gdy płacimy 1500 PLN za prąd możemy zaoszczędzić do 500 PLN rocznie. Ponadto nasze działania korzystnie wpłyną na środowisko naturalne, dzięki czemu ulegnie zmniejszeniu emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Warto o tym pamietać, i to nie tylko 31 marca, a więc w tzw. dniu "Godzina dla Ziemii" (Earth Hour).

żródło: http://ciekawnik.pl/poradnik-domowy/351-ile-pacisz-za-prd

sobota, 25 lutego 2012

Samochód prywatny wprowadzony do firmy

W przypadku gdy podatnik będący osobą fizyczną wprowadza na stan środków trwałych samochód osobowy zakupiony na cele prywatne, posiadając przy tym fakturę VAT dokumentującą jego nabycie, jego wartość początkową wyznacza cena nabycia wynikająca z tej faktury.
Jeżeli podatnikowi nie przysługiwało obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy w podatku w rozumieniu ustawy o VAT, będzie to cena brutto. Tak ustalona wartość stanowi podstawę do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które jednak będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jedynie w części nieprzekraczającej równowartości 20.000 euro, ustalonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdof.
Prawidłowość takiego sposobu wyceny wprowadzanego do firmy auta prywatnego potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 11 stycznia 2012 r., nr IPPB1/415-996/11-2/JB. Podatnik występujący z wnioskiem, w 2009 r. nabył na potrzeby prywatne w drodze kupna samochód osobowy. Zakup ten został udokumentowany fakturą VAT. We wrześniu 2011 r. podatnik samochód ten przekazał na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i wprowadził go do ewidencji środków trwałych przyjmując jako wartość początkową cenę nabycia widniejącą na fakturze VAT zakupu tego samochodu. Mając wątpliwości czy postąpił słusznie, zwrócił się do organu podatkowego o zweryfikowanie poprawności takiego postępowania.
Organ podatkowy stwierdził, że podatnik postąpił prawidłowo i wywiódł jak wskazano na wstępie. Zauważył przy tym, że przepis art. 22g ust. 8 ustawy o pdof przewiduje wprawdzie możliwość ustalenia wartości początkowej nabytego w drodze kupna środka trwałego na podstawie wyceny dokonanej przez podatnika, ale jest to możliwe wyłącznie w przypadku, gdy podatnik nie jest w stanie ustalić ceny jego nabycia. Taka sytuacja nie miała jednak miejsca w rozpatrywanej sprawie.
Gazeta Podatkowa nr 15 (847) z dn. 2012.02.20,
Autor: Agata Cieśla

wtorek, 14 lutego 2012

Nowa dotacja na 40.000 tyś w Lublinie 6.2 POKL  "Krok do Biznesu" fundacji OIC POLAND.
Potrzebujesz pomocy w napisaniu profesjonalnego wniosku? kontakt: 515 229 854


środa, 8 lutego 2012

 Nowa identyfikacja wizualna AIPStopka e-mail

Odświeżone logo