niedziela, 27 listopada 2011

Doacje 6.2 PO KL woj. lubelskie 2011/2012

Dotacja na otwarcie firmy do 40 tyś zł w Lublinie. Poniżej wykaz aktualnych projektów. Potrzebujesz pomocy w napisaniu Biznes Planu. Zgłoś się piotr.niziol@gmail.com, 515 229 854http://www.blogger.com/img/blank.gif


1. Projekt "Udany start" - LGD Ziemi Chełmskiej

http://ziemiachelmska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=171:projekt-qudany-startq&catid=3:realizowane&Itemid=86


Kto może skorzystać ze wsparcia?
Osoby zamieszkałe na terenie powiatu chełmskiego z gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka,
Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź
• Kobiety powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci (6 osób)
• Osoby niepełnosprawne, w tym poszukujące pracy (2 osoby)http://www.blogger.com/img/blank.gif
• Osoby w wieku 50-64 l. zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą (1 osoba)
• Osoby w wieku do 24 roku życia, w tym studenci studiów dziennych (1 osoba)

2. Projekt "BIZNES zgodnie z PLANem"

http://www.fundacja.lublin.pl/index.php/pl/projektyszkolenia/893-projekt-qbiznes-zgodnie-z-planemq-

Projekt skierowany jest do osób fizycznych (zatrudnionych, bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo) zainteresowanych założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, zameldowanych na terenie Miasta Lublin lub jednego z powiatów: lubelskiego, świdnickiego, kraśnickiego, opolskiego, lubartowskiego.

Preferowane będą:
• osoby deklarujące działalność w branży: badawcza, ochrona środowiska oraz energia odnawialna,
• osoby niepełnosprawne,
• kobiety wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka,
• osoby do 24 roku życia,
• osoby w wieku 50-64.

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.http://www.blogger.com/img/blank.gif

3. „Twoja firma – Twój sukces”

http://www.fil.lublin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=363:-twoja-firma-twoj-sukces-dotacje-dla-osob-planujcych-rozpoczcie-dziaalnoci-gospodarczej&catid=15:aktualnoci

Priorytetowo traktowane będą:
- osoby długotrwale bezrobotnehttp://www.blogger.com/img/blank.gif
- kobiety
- osoby do 25 roku życia
- osoby po 45 roku życia
- osoby niepełnosprawne
- osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich
- osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej w branżach: energetyka odnawialna, działalność badawcza, ochrona środowiska.

4. „Krok do biznesu”

http://www.oic.lublin.pl/aktualnosci_1/463/rozpoczecie-realizacji-projektu-krok-do-biznesu

Grupę docelową w projekcie stanowią 34 osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. lubelskiego, z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

W ramach projektu realizowane są tzw. kryteria strategiczne, zgodnie z którymi:
• min. 60% będą stanowiły KOBIETY wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.
• min. 15% będą stanowiły OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
• min. 5% wszystkich przeznaczonych środków finansowych na rozpoczęcie działalności zostanie przyznanych OSOBOM W WIEKU 50-64
• min. 10% wszystkich przeznaczonych środków finansowych na rozpoczęcie działalności zostanie przyznanych OSOBOM W WIEKU 15-24
• min. 10% wszystkich przeznaczonych środków finansowych na rozpoczęcie działalnhttp://www.blogger.com/img/blank.gifości zostanie wykorzystane w branżach: ENERGETYKA ODNAWIALNA, DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA ORAZ OCHRONA ŚRODOWISKA

5. „Bądź sobie własnym szefem”
Brak informacji na stronach urzędu powiatowego urzędu pracy w Świdniku.

http://www.swidnik.pl/content/badz-sobie-szefem


Projekt „Bądź dla siebie szefem” dotyczy 10 kobiet i 10 mężczyzn, którzy chcą rozpocząć działalność, w tym:
• trzech osób niepełnosprawnych (jedna kobieta),
• jednej osoby powyżej 50 roku życia (mężczyzna),
• dwóch osób w wieku 18-24 lata ( kobieta i mężczyzna).

6. „Wsparcie na starcie”

Brak informacji na stronie.

Osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie Miasta Chełma, powiatu chełmskiego ziemskiego, krasnostawskiego i włodawskiego.


W tym:
http://www.blogger.com/img/blank.gif

• 1 osoba długotrwale bezrobotna,
• 15 kobiet wchodzących lub powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i
• wychowaniem dzieci
• 4 osoby niepełnosprawne,
• 3 osoby do 24 roku życia (w tym studencie studiów dziennych),
• 2 osoby po 50 roku życia zamieszkujące tereny gmin wiejskich i miejsko-wiejskich
• 10% uczestników - osoby deklarujące podjęcie działalności gospodarczej w branży energetyka odnawialna, działalność badawcza lub ochrona środowiska

Zestawienie wszystkich dotacji:
http://www.wup.lublin.pl/pokl/attachments/article/1523/Szczegolowe_informacje_6.2_%2003.11.11.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz